Xác định tuổi của sâm Ngọc Linh

Việc xác định tuổi của sâm Ngọc Linh có thể khá khó khăn. Vì nó không giống như cây gỗ thông thường mà ta có thể đếm số vòng sâm để xác định tuổi.

Thông thường, tuổi của sâm Ngọc Linh dựa trên các yếu tố như kích thước, trạng thái của củ, và thông tin từ người thu hái hoặc người bán sâm. Dưới đây là một số cách thường được sử dụng để ước lượng tuổi của sâm Ngọc Linh:

Kích thước của củ sâm: 

Những củ sâm lớn và nặng thường được cho là có thể đã phát triển trong nhiều năm. Sâm Ngọc Linh thường được đánh giá theo cân nặng. Và càng nặng, khả năng nó đã phát triển trong thời gian dài càng cao.

Tham chiếu từ kinh nghiệm người trồng (thu hái) hoặc người bán sâm: 

Những người có kinh nghiệm trong việc thu hái sâm Ngọc Linh. Thường có khả năng ước lượng tuổi dựa trên trạng thái của cây và củ. Họ có thể dựa trên sự nhận thức của họ về điều kiện môi trường và tác động của thời tiết để ước lượng tuổi của cây sâm.